Ešte pred niekoľkými rokmi sa tréningy v kluboch karate, taekwondo alebo kickboxu konali na tvrdých povrchoch, zvyčajne na parketách telocviční.

V súčasnej dobe s ohľadom na bezpečnosť a s cieľom zníženia záťaže kĺbov alebo jednoducho pre pohodlie športovcov, je takmer každý klub vybavený vlastným tatami.

Pri výbere tatami pre karate je nutné venovať pozornosť jeho tvrdosti. Príliš mäkké tatami s parametrom CSHORE nižším ako 45, môže pôsobiť pocit prepadávaniu sa chodidlá, predovšetkým u ťažších športovcov. Sťažuje to správnu prácu nôh alebo vykonávania kopov.

Hrúbka tatami nie je príliš dôležitá, z ekonomických dôvodov sú najviac obľúbené tatami 2 alebo 2,5 cm.